A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục năm 2019.

            Ngày 12,13/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành giáo dục đào tạo huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

 

           Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 474 cán bộ, giáo viên và nhân viên đến từ 22 cơ sở giáo dục trực thuộc được chia thành 02 lớp. Tại lớp bồi dưỡng, toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên được nghe các nội dung do Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai gồm: Nội dung cốt lõi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của BCH trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy (khóa XXI); Quán triệt Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đảo tạo đáp úng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tình hình kinh tế- xã hội trong nước, tỉnh, huyện nối bật trong 06 tháng đầu năm 2019.

         Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trước khi bắt đầu mỗi năm học mới, nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.​

Trọng Hiếu


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết