A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục năm 2022

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 28-KHPH/BTGHU-PGDĐT ngày 04/8/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GDĐT, sáng ngày 11/8/2022 Phòng, Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

Các điểm cầu tại các đơn vị trường học

Đợt bồi dưỡng lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 20 điểm cầu được đặt tại các đơn vị trường học và điểm cầu trung tâm được đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đợt này cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành sẽ được học tập, nhiên cứu hai chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Chuyên đề 2: Tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Đình Tài – Chánh văn phòng Huyện ủy, báo cáo viên của lớp

Qua bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy tính năng động, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy.

                                                                                                                             Lê Hiếu


Tác giả: Lê Hiếu
Nguồn:UBND huyện Phước Sơn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết